Medisina at kalusugan - mga gamot, paraan ng paggamot

Mga maagang senyales ng pagkabalisa, maaaring makita ang depresyon sa utak ng mga bagong silang: Ang mga pag-scan sa utak sa kapanganakan ay hinuhulaan ang mga susunod na sintomas
Isip at utak

Mga maagang senyales ng pagkabalisa, maaaring makita ang depresyon sa utak ng mga bagong silang: Ang mga pag-scan sa utak sa kapanganakan ay hinuhulaan ang mga susunod na sintomas