Mathematical equation para mahulaan ang kaligayahan: Hindi nakadepende sa kung gaano kahusay ang nangyayari, ngunit sa kung ang mga bagay ay mas mahusay kaysa sa inaasahan