Ang modelo ng viral lifecycle ay maaaring makatulong sa paghahanap ng lunas para sa hepatitis B