Mas mataas na pagkakataon ng pagkamatay sa ospital na makikita sa mga lugar kung saan nagsara ang mga emergency department