Mga mahihirap na may diyabetis hanggang 10 beses na mas malamang na mawalan ng paa kaysa sa mas mayayamang pasyente