Triple therapy ay nagpapalakas ng immune system laban sa karaniwang tumor sa utak