Ang mga komplikasyon sa panganganak ay iba-iba sa mga ospital sa U.S