Pinapalakas ng interbensyon ng parmasyutiko ng komunidad ang pagsunod sa droga, binabawasan ang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan