Ang pagtitipid sa gastos sa pangangalagang pangkalusugan ay kulang sa mga layunin, natuklasan ng pag-aaral