Hepatitis C ay magiging isang pambihirang sakit sa loob ng 22 taon, hula ng pag-aaral