Maagang ebidensya ng pagtaas ng mas mataas na panganib na mga kanser sa prostate mula 2011-2013