Aktibong pagsubaybay sa intermediate-risk na prostate cancer na nauugnay sa pagbaba ng kaligtasan ng buhay