Ang mga lalaking nagkaroon ng testicular cancer ay mas malamang na magkaroon ng prostate cancer, kahit na ang pangkalahatang panganib na magkaroon ng agresibong sakit ay mababa