Ang abnormalidad ng receptor ng Androgen ay maaaring hindi nauugnay sa pangunahing pagtutol sa taxane chemotherapy