Vitamin D supplements ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagkahulog sa mga nakatatanda sa bahay