Ang ilang website ng he alth insurance ay nagpapakita ng mga pinahusay na pagsisikap na suportahan ang paggawa ng desisyon ng pasyente