Paano maaaring pagsamahin ng depresyon ang panganib ng type 2 diabetes: Ang depresyon, mga metabolic factor ay pinagsama upang mapalakas ang panganib na magkaroon ng diabetes, natuklasan ng pag-aaral