Ang paggamit ng statin ay lumilitaw upang mabawasan ang panganib ng malubhang bacterial bloodstream infection: Ipinapakita ng bagong pag-aaral na ang paggamit ng statin ay nauugnay sa mas mababang panganib ng impeksyon sa dugo na may Staphylococcus aureus acquire