Ang mga pinsalang nauugnay sa baril ay nagkakahalaga ng $2.8 bilyon sa mga singil sa emergency room at inpatient bawat taon: Ang pagsusuri ay nagpapakita ng ilang nakakagulat na uso sa mga pagtatangkang magpakamatay at mga uri ng baril