Ang 'mito' ng kasaysayan ng wika: Mas mabilis na nagbabago ang grammar kaysa sa bokabularyo