Pinababawasan ng stress ang ating kakayahang makadama ng mga bagong panganib, natuklasan ng pananaliksik sa sikolohiya