Ang mga naninigarilyo ng tabako ay maaaring magkaroon ng 86 milyong taon ng buhay kung lilipat sila sa vaping, natuklasan ng pag-aaral