Maaaring maiugnay ang mga naantalang paglabas sa ospital sa pagtaas ng mga pagkamatay ng populasyon: Maaaring bahagyang ipaliwanag ng mababang kalidad ng pagganap sa pagitan ng pangangalagang pangkalusugan at panlipunan ang pagtaas ng dami ng namamatay mula noong 2015